NIP. 19670701 199203 2 002

liadewi@itb.ac.id

 

Prof. Dr. Lia Dewi Juliawaty, M.S.


Jabatan                                    : GURU BESAR

Kelompok Keahlian              : Organic Chemistry

1991 – Sarjana, Institut Teknologi Bandung, Indonesia

1994 – Magister, Institut Teknologi Bandung, Indonesia

2001 – Doktor, Chiba University, Jepang

Kimia Organik Bahan Alam

Publikasi