NIP. 19711221 99702 1 003

zulfikar@itb.ac.id

 

Prof. Ir. Muhammad Ali Zulfikar, Ph.D.


Jabatan                                : GURU BESAR

Kelompok Keahlian              : Kimia Analitik

1996 – Sarjana, Institut Teknologi Bandung, Indonesia

1999 – Magister, Institut Teknologi Bandung, Indonesia

2006 – Doktor, Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor, Malaysia

  • Teknologi membran

  • Teknologi limbah air

  • Material Science and Engineering

Publikasi