NIP. 19820208 200812 1 002

rusnadi@itb.ac.id

 

Dr. Rusnadi


Jabatan                                    : LEKTOR 

Kelompok Keahlian              : Kimia Analitik

E-mail                                      : rusnadi@itb.ac.id

2005 – Sarjana, Institut Teknologi Bandung, Indonesia

2007 – Magister, Institut Teknologi Bandung, Indonesia

2012 – Doktor, Institut Teknologi Bandung, Indonesia

Publikasi